PROJEKTY

Technologické centrum GENERAL AVIATION
2018 – 2020

Projekt Technologické centrum GENERAL AVIATION představuje významný krok k technologické inovaci regionu, zároveň respektuje dlouhodobou tradici leteckého průmyslu v regionu. Záměr společnosti GENERAL AVIATION Development a.s. zároveň respektuje a navazuje na cíle regionální a státní rozvojové politiky stejně jako navazuje na další oborově orientované strategické dokumenty, mezi nimiž lze uvést Strategickou výzkumnou agendu českého leteckého a kosmického průmyslu.

Základní informace o projektu

Přípravné práce pro realizaci projektu započaly na roku 2017, během této fáze bylo rozhodnuto o podání Žádosti o podporu do IV. Výzvy programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost GENERAL AVIATION Development a.s. má pro provoz inovační infrastruktury zajištěno partnerství s Českým vysokým učením technickým v Praze a potvrzení zájmu o partnerství s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě.

Cílem je vytvořit unikátní a komplexní inovační infrastrukturu, která v konečném důsledku povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením na realizaci nových technologií, vývoj nových výrobků v leteckém průmyslu.

V rámci Technologického centra GENERAL AVIATION bude provozovatel této inovační infrastruktury poskytovat zvýhodněné poradenské služby prostřednictvím firem, se kterým uzavřel smlouvy. Jedná se o společnosti TriLAB Group s.r.o., RENARDS dotační s.r.o., JIT translations GmbH a A-K REAL, s.r.o. – VRBKA, ŠTĚTINA, GREGOR, sdružení advokátů. Všechny tyto subjekty budou nabízet zasídleným subjektům svoje služby za zvýhodněných podmínek ve srovnání se službami v místě a čase obvyklými.

Mezi další služby centra lze uvést:

  • Plnění aktivit Centra pro transfer technologií – zprostředkování kontaktu s odborníky z řad vědeckovýzkumných organizací (partnerů projektu)
  • Plnění aktivit Podnikatelského inkubátoru
  • Plnění aktivit školících a vzdělávacích
  • Finanční poradenství
  • Marketingové poradenství
  • Poskytování nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch